E-commerce

waarom kiezen e-commerce managers voor COOKS?

Online verkopen groeien hard en ook binnen food heeft het ondertussen een behoorlijke vlucht genomen. Om de online performance net als de offline performance te borgen en te vergroten is een gedegen aanpak voor online onontbeerlijk. Wij helpen met een integrale aanpak en ontzorgen van A tot Z. We zorgen dat:

  • een heldere strategische basis wordt geformuleerd, in plan en proces
  • de juiste kennis in huis is of wordt vergroot
  • de basis op orde is: een juiste productweergave met de juiste teksten en beelden
  • vanuit kennis van online platforms een goed plan wordt ontwikkeld, met oog voor klantspecifieke kansen en invulling
  • het (activatie)plan onderscheidend en impactvol wordt uitgevoerd

Bekijk onze menukaart.

Stap 1: Het interne fundament voor e-commerce

In deze fase legt COOKS het fundament voor een succesvolle e-commerce aanpak. COOKS brengt in overleg met alle betrokkenen de wensen, ambities en doelstellingen in kaart. Dit wordt uitgewerkt naar een e-commerce strategie op een OnePager en een procesbeschrijving volgens het RACI-model. Welke beslissingen zijn relevant in het proces en wie heeft welke rol.

Stap 2: Kennis is key

COOKS inventariseert welke inzichten en tools er beschikbaar zijn. We ontwikkelen een checklist van inzichten die benodigd zijn om intern e-commerce inspanningen te meten en extern over e-commerce met de handelspartner in gesprek te gaan. Met deze basis maken we een document voor intern en extern gebruik. Hiermee kunnen KPI’s geduid en gemonitord worden en kan er in gesprek gegaan worden met de klant. Desgewenst ondersteunen bij het ontwikkelen van een e-categorievisie.

Stap 3: @work

Wist je dat geoptimaliseerde content voor 5% stijging in verkopen kan zorgen? We helpen bij het creëren van de perfect store. COOKS ontwikkelt een Playbook met een best practise voor producten in teksten en beeld.

Vanuit de marketing jaarkalender en de account plannen ontwikkelen we een e-commerce plan met als insteek: bruggen bouwen in alle touchpoints voor een beter commercieel resultaat. We werken hierbij met het ‘1 hammer, 1 nail principe’ en zorgen ervoor dat alle touchpoints samen komen. Met handelscommunicatie helpen we om handelsrelaties te enthousiasmeren.

Stap 4: Implementatie en evaluatie

COOKS helpt met het implementeren van de plannen door het ontwikkelen en uitwerken van bijvoorbeeld:

  • Through the line shopper marketing concepten & ideeën
  • Social shopper marketing (instore & social)
  • E-commerce assets: branded pages, bannering
  • Direct2consumer platformen / webshops

Aan de hand van de vooraf vastgestelde KPI’s worden de resultaten geëvalueerd. Om succes te borgen en te blijven behalen, adviseert COOKS over de mogelijke vervolgstappen.