Category Management

WAAROM KIEZEN CATEGORY MANAGERS
VOOR COOKS?

Het ontwikkelen van categorievisies is één van de snelst groeiende specialisaties van COOKS. Van onze opdrachtgevers horen we dat dit komt, omdat wij verder gaan waar anderen stoppen. Samen met onze klanten ontwikkelen we niet alleen een doordachte visie, goed onderbouwd met cijfers en insights. We zorgen ook dat deze visie klantspecifiek wordt afgestemd op de wensen van de handelspartner. Inclusief op groeidrijvers gebaseerde tactics, die samen met klanten kunnen worden geïmplementeerd in retailerformules. COOKS ontwikkelt categorievisies en –plannen volgens een duidelijk stappenplan:

Stap 1: Gedegen voorbereiding

In deze fase legt COOKS, samen met de opdrachtgever, het fundament voor een succesvol categorieplan. COOKS brengt de ambities en drijfveren van alle stakeholders in kaart en er wordt gewerkt aan de betrokkenheid van het totale commerciële team. Daarnaast worden insights verzameld die nodig zijn voor de vorming en validatie van de visie. Waar nodig wordt aanvullend onderzoek geïnitieerd en begeleid.

Customer-convincing category visions
We support the transfer and presentation of a distinctive category vision. To enthuse the customer and jointly formulate a successful category plan. We support in the areas of:

–  Trend research and shopper research
–  Presentation category vision
–  Customer-specific interpretation of vision

Stap 2: Heldere en overtuigende visie

COOKS maakt van alle bestaande en nieuw verkregen insights, data & trends een pre-destillaat. Samen met de klant worden de insights bestudeerd, geanalyseerd, kernachtig verwoord in key take-outs en omgezet naar heldere groeidrijvers. Deze groeidrijvers worden vervolgens geconcretiseerd en vertaald in doel, actie en resultaat. Dit alles mondt uit in een overtuigende categorievisie. 

We geloven dat een visie pas echt waardevol wordt, als er nagedacht is over de concrete doorvertaling naar de praktijk. Hiervoor ontwikkelen we tactics met aandacht voor de gehele shopper journey. Daarbij kijken we naar zowel de offline als online kanalen en waar relevant naar in-home en out-of-home. We zorgen voor tactics, die aspiratief én actionable zijn.

Stap 3: Krachtig en inspiratierijk communicatiefundament

De categorievisie wordt vervolgens omgezet naar een inhoudelijk en visueel sterk document met een heldere opbouw en impactvolle visualisaties. COOKS werkt de flow van het verhaal in detail uit. Tot een logische opbouw waarin de relevantie voor de retailer centraal staat, aandacht wordt besteed aan trots op de categorie én aan de urgentie om met de visie aan de slag te gaan. Uiteraard creëren we de mogelijkheid de visie kort of uitgebreid te bespreken en trainen we onze klant in het gebruik van het document.