Harvest House – Vruchtbare bodem voor groei

opdracht

Harvest House is één van Nederlands grootste telersverenigingen en gespecialiseerd in vruchtgroenten, zoals tomaten, paprika en komkommers. Vruchtgroenten maken een belangrijk aandeel uit van de categorie AGF, welke volop in de belangstelling staat van retailers en consumenten. Dat biedt kansen. Vandaar dat Harvest House COOKS benaderde voor het ontwikkelen van een categorieplan Vruchtgroenten.

gedegen voorbereiding

 

Het categorieteam van COOKS werd gecompleteerd met een onafhankelijke retailspecialist, iemand met meer dan 25 jaar category management ervaring bij de grootste retailer van Nederland. Samen met het team van Harvest House werden vele insights verzameld en geanalyseerd als basis voor het vormen van de visie. Een echte co-creatie in de realisatie van het inhoudelijk fundament voor de visie.

heldere en overtuigende visie

 

Vanuit de belangrijkste inzichten werd de categorie vruchtgroenten uitgelicht, conclusies getrokken en een visie geformuleerd. Hieruit vloeiden vijf diverse en sterke groeidrijvers voor de categorie vruchtgroenten voort, ieder met een eigen doel, actie en resultaat. De visie is doorvertaald naar de praktijk door per groeidrijver concrete tactics uit te denken, die varieerden van productconcepten tot winkelvloercommunicatie. Aspiratief én actionable, om de retailer te inspireren en om de visie direct concreet te kunnen toepassen.

waardevol visiedocument

 

De totale categorievisie is vervolgens omgezet naar een inhoudelijk en visueel sterk communicatiefundament. Dit krachtige en inspiratierijke presentatieformat is opgeleverd met een heldere opbouw en voorzien van impactvolle visualisaties, waarmee het makkelijker is om de retailer de overtuigen van de visie.

succesvolle praktijkimplementatie

 

Samen met Harvest House is de perfecte route to market uitgestippeld om de visie zo breed mogelijk extern te communiceren en intern te embedden.  Zo kan er, vanuit een vruchtbare bodem voor groei, samen met de retailer worden gebouwd aan de categorie vruchtgroenten.