COMMERCIAL EMPOWERMENT

waarom commercial empowerment?

Doordachte en planmatige samenwerking tussen alle commerciële disciplines binnen een organisatie leidt tot een beter commercieel resultaat. Dat klinkt als een open deur, maar veel mensen die actief zijn in het commerciële veld weten dat dit vaak niet de praktijk is.

Daarom biedt COOKS Commercial Empowerment. Vanuit deze specialisatie ondersteunen we bedrijven bij:

  • Het opzetten van een heldere commerciële visie, die duidelijk maakt wat de ambitie is van de totale organisatie voor de komende jaren en hoe deze ambitie stap voor stap kan worden waargemaakt. Hierbij vormen inzichten in trends, veranderend consumenten- en shoppergedrag en klant- en kanaalontwikkelingen de basis. Deze worden gekoppeld aan de bestaande en te ontwikkelen commerciële plannen. Uiteindelijk leidt dit tot het gezamenlijk bepalen van de Game Changers voor de komende jaren en een actieplan hoe deze te implementeren. Indien gewenst kunnen we vanuit de commerciële visie een dubbelklik maken naar een visie op de categorie, waarmee we de slag van intern naar extern maken en zorgen voor een beter fundament (interne buy-in voor een externe visie).
  • Het vaststellen van de belangrijkste Commerciële Milestones voor de komende periode van 1-2 jaar. Daarbij kijken we bovendien welke output vanuit de verschillende disciplines gewenst is, inspireren we hoe deze output naar een hoger niveau te brengen en zorgen we ervoor, dat alles ook in tijd optimaal op elkaar wordt afgestemd.
  • Het omzetten van het actieplan en milestones naar een concrete Commerciële Planning. Hierin wordt vastgelegd welke stappen wanneer door wie gezet moeten zijn om de optimale commerciële cadans te verkrijgen voor het maximale succes. Desgewenst ondersteunen we bij het monitoren van de voortgang.

Kort gezegd, commerciële plannen moeten uiteindelijk wel bij de klant of consument landen om het gewenste resultaat op te leveren. En daar is betrokkenheid, draagkracht en helderheid van verwachtingen binnen alle afdelingen van een organisatie voor nodig. Bij COOKS hebben we de knowhow, ervaring én creativiteit in huis om dit proces goed en efficiënt in te richten. Hieronder lichten we toe hoe we hier samen met klanten naartoe werken.

Stap 1: Bestuderen huidige plannen en verzamelen inzichten

Tijdens stap 1 verzamelen we informatie over de huidige plannen, de bestaande aanpak/visie en verzamelen we middels interviews inzichten vanuit de verschillende stakeholders binnen relevante afdelingen. Hierdoor krijgen we antwoord op vragen, zoals wat is het doel, wat zijn de belangen én wat moet er nog gebeuren om deze op één lijn te krijgen.

Stap 2: Werksessie(s) commerciële visie

Tijdens één of enkele werksessies met verschillende stakeholders kijken we gezamenlijk naar de ambitie en doelstellingen op korte en middellange termijn en bepalen we wat de Game Changers zijn voor toekomstig succes. Dit werken we uit naar een concreet actieplan.

Stap 3: Commerciële planning

Het actieplan wordt omgezet in een Commerciële Planning, waarin concreet milestones voor succes, actiepunten per commerciële stakeholder en timing op weekniveau worden verwerkt. De planning kan desgewenst worden geplaatst in een online planning programma, bijvoorbeeld Monday. Eenvoudig te gebruiken voor alle afdelingen.

Stap 4: Monitoring, tooling, support

Regelmatig verzorgen we een voortgangscheck met individuele stakeholders (wat lukt wel/niet, welke info ontbreekt). Dit kan bijvoorbeeld 1x per maand individueel en 1x per kwartaal live met alle betrokkenen bij elkaar. Optioneel wordt concrete tooling en/of support aangereikt om de communicatie/output (intern en extern) te faciliteren en om te zetten naar effectieve (handels)communicatie.


Meer weten over COMMERCIAL EMPOWERMENT bij COOKS? Altijd welkom! Bel 078-6133000 of mail naar Anita Verdonk via anita@cookscrossover.com of Martin Kok via martin@cookscrossover.com.