digital commerce

waarom kiezen e-commerce managers
voor COOKS?

Digital commerce in foodretail is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Weliswaar wordt die groei momenteel, na de coronapandemie, enigszins gecorrigeerd, maar online boodschappen bestellen blijft een belangrijke positie innemen. En het is reëel om te verwachten dat dat in de toekomst nog bepalender gaat worden. Om de online performance te borgen en te vergroten is een gedegen aanpak voor online onontbeerlijk.

Het gebrek aan aandacht voor online wordt vaak gedreven door gebrek aan tijd en kennis. Wij kunnen je helpen met een integrale aanpak en ontzorgen van A tot Z.

Bekijk onze menukaart.

Stap 1: Het strategische fundament

In deze fase wordt in overleg met alle betrokkenen de wensen, ambities en doelstellingen van de organisatie op het gebied van digital commerce in kaart gebracht. Afhankelijk van de prioriteiten en uitgangspositie wordt tijdens een werksessie de basis gelegd voor:

 • Digital commerce strategie (welke online kanalen, bepalen assortiment en prijsstelling, inrichten promotie)
 • Inrichten samenwerking met handelspartners
 • Implementatie in interne organisatie (volgens RACI-model)

De uitkomsten van de werksessie worden uitgewerkt naar een concreet e-commerce plan, inclusief het bepalen van welke ‘Big Rocks’ wanneer worden opgepakt en ingevuld moeten zijn.

Stap 2: Implementatie strategie

Het strategisch fundament werkt COOKS desgewenst uit naar een concreet plan van aanpak. Onderdelen hiervan kunnen zijn:

 • Perfect Category
 • Perfect Store
 • Perfect Support
 • Perfect Projects

Hierna gaan we dieper op de verschillende onderdelen in.

Stap 3: Perfect Category

Ook voor online Category Management is handelen op basis van inzichten onontbeerlijk. Samen met de klant inventariseert COOKS welke kennis en tools om deze kennis te verzamelen beschikbaar zijn. Vervolgens geven we een advies hoe dit te complementeren of te optimaliseren. Desgewenst ondersteunen we bij het ontwikkelen van een e-categorievisie, als onderdeel van een bestaande visie of een aparte visie op het online kanaal in het perspectief van de totale markt. Ook kunnen we adviseren over de ideale taxonomie in de categorie.

Stap 4: Perfect Store

Wist je dat geoptimaliseerde content voor 5% stijging in verkopen kan zorgen? We helpen bij het creëren van de perfect store door het optimaliseren van de product titels, productomschrijvingen, productbullets, product tags, packshots en beelden.

Vanuit een gedegen 0-meting en concurrentie-analyse voeren we een analyse uit op Google en handelsplatformen om zoekwoorden en zoekwoordcombinaties in kaart te brengen. Dit vertalen we naar de juiste teksten en beelden voor belangrijke producten. Het geheel plaatsen we in een playbook zodat doorvertaling naar andere producten eventueel zelf kan worden gedaan. De geoptimaliseerde productafbeeldingen controleren we met behulp van een AI-tool. Indien gewenst helpen we met de implementatie van de Perfect Store.

COOKS biedt de mogelijkheid tot digital shelf monitoring. Aan de hand van maand- of kwartaal rapportages wordt gemonitord hoe het online schap zich ontwikkelt, bijvoorbeeld als gevolg van eigen handelen of dat van de concurrentie.

Stap 5: Perfect Support

We geven advies op het gebied van Perfect Support. We adviseren – per type product, bestaand of nieuw – welke retailer middelen ingezet kunnen worden, hoe de middelen onderscheidend ingezet kunnen worden en werken een aantal creatieve ideeën uit.

We kunnen ook meedenken op campagnes, activaties en optimaal gebruik maken van seizoenen.

Stap 6: Perfect Projects

Vanuit het principe ‘one hammer, one nail’ kunnen we ook ondersteunen in de volgende projecten:

 • Through the line shopper marketing concepten & ideeën
 • Social shopper marketing (instore & social)
 • E-commerce assets: branded pages, bannering
 • Direct2consumer platformen / webshops
 • Verder helpen we bij het enthousiasmeren van handelsrelaties met impactvolle Trade Stories en andere handelscommunicatie, online en offline.