Shopper Marketing

waarom kiezen
shoppermarketeers voor cooks?

 

COOKS heeft een eigen kijk op Shopper Marketing. We zorgen ervoor, dat ons werk écht opvalt bij de shopper én relevant is voor de retailer. We doorbreken routines en wijken af van gebaande paden. Wij baseren onze voorstellen op shopper- en categorieanalyses en werken zo aan beter gefundeerde en daardoor effectievere campagnes. Onze klanten noemen onze aanpak op het gebied van Shopper Marketing creatiever, doordachter en relevanter. Bekijk onze menukaart.

shopper marketing op z’n cooks

doordacht, planmatig en impactvol

 

In Shopper Marketing gaat vaak veel geld om. Het is dan ook logisch dat iedere euro zo effectief mogelijk moet worden besteed. Daarom vinden wij – en weten we inmiddels uit ervaring – dat creatieve ideeën voor Shopper Marketing waardevoller zijn als ze gebaseerd zijn op wat de shopper drijft en aansluiten bij de formule. We vinden ook dat Shopper Marketing planmatiger kan worden ingestoken, om op tijd de interne en de externe organisatie mee te krijgen. En bovenal houden we van resultaat. Dus daar draait alles om!

Fundament

Een goed fundament begint met een goede inventarisatie én met het realiseren van quick wins om iedereen aan boord te krijgen van een nieuwe aanpak. Wat doen wij?

  1. Het in kaart brengen van wensen van alle interne (en externe) stakeholders
  2. Het inventariseren en optimaliseren van het interne proces
  3. Het ontwikkelen van een heldere briefing en/of KPI-document
  4. Het formuleren van heldere doelstellingen voor externe profilering
  5. Het voorbereiden van een Shopper Marketing visie
Visie als referentie

Net zoals wij categorievisies ontwikkelen, ontwikkelen we visies voor Shopper Marketing. Daarin wordt duidelijk gemaakt hoe shoppers zich gedragen en hoe zij overtuigd kunnen worden. Waar mogelijk afgestemd op touchpoint en op kanaal. Een dergelijke Shopper Marketing visie wordt gebruikt bij de ontwikkeling van creatieve concepten en designs én om de Shopper Marketing initiatieven in te verkopen bij klanten. Het is immers een waardevol kennisdocument.

Pilot & finetuning

Samen met de klant ontwikkelen we vervolgens een concrete case voor Shopper Marketing, bijvoorbeeld een activatie of POS-materiaal. We baseren ons hierbij op het fundament en de visie, zodat we een best practice creëren voor alle komende Shopper Marketing initiatieven.

Uiteraard helpen wij daarin ook bij het inverkopen, door na te denken over welke inzichten uit de visie kunnen wordt gebruikt om de klant te overtuigen. Hiermee wordt een format gecreëerd, waarmee de organisatie vervolgens zelf ook mee uit de voeten kan.

Jaarrond programma

Als volgende stap zetten we, samen met de klant, een jaarrond kalender op, waarin overzichtelijk is aangegeven welke HERO activaties er op het programma staan en welke HUB activatiemiddelen, zoals standaarddisplays, beschikbaar zijn. Inclusief hoe deze in de tijd worden uitgezet en door het jaar heen ondersteund worden, waaronder op de winkelvloer en online retailplatforms.

De kalender geeft inzicht aan de organisatie en wat wanneer verwacht kan worden. Met een doordachte aanpak voor wat betreft communicatie inzake Shopper Marketing. Om het verhaal goed over te kunnen brengen richting klanten, creëren we een stramien voor trade communicatie.

Implementatie

Last, maar zeker not least, werken we het jaarrond programma ook uit op basis van de afgesproken timings en rekening houdend met de learnings uit de pilot. Van productie tot de uitvoering, op de winkelvloer* en online. Op alle mogelijk formaten, materialen en platforms. Voor kleine tailormades of grote landelijke activaties. Alles is mogelijk.

*Deels in samenwerking met externe partners

AB INBEV – AB INBEV ZET SPECIAALBIER WEER OP DE (MENU)KAART

Activatieprogramma voor zowel retail als horeca verhoogt de confrontatie en versterkt het resultaat.

>>

BOLLETJE – SHOPPER ACTIVATIE 150 JAAR

Aandacht genereren voor 150 jaar bolletje door activatie op de winkelvloer

>>