6 Tips waar iedere Shopper Marketeer mee kan werken

Corona maakt belang van goed doordachte shopper activatie nog groter!

Gepubliceerd op 11 augustus 2020

6 Tips waar iedere Shopper Marketeer mee kan werken.

Corona heeft de marketinginspanningen bij veel bedrijven onder druk gezet. Budgetten zijn verlaagd of zelfs op nul gezet om kosten te besparen en tegenvallers op te vangen. Gelijktijdig zien we dat de shopper activatie inspanningen de bezuinigingsdans vaak ontspringen. Er moet immers wel verkocht worden! Dit heeft tot gevolg dat het, meer dan ooit, van belang is goed na te denken over de juiste inzet van shopper activiteiten.

Goed shopperonderzoek kan hierbij een nuttige rol spelen. Want heel veel fabrikanten én retailers zouden maar wat graag het soms onvoorspelbare shoppergedrag beter willen begrijpen. Wie is mijn shopper? Hoe zit de Shopping Decision Tree in elkaar? Waar shopt de shopper? En waardoor wordt hij/zij – prestore, instore en poststore – getriggerd? Maar uitgebreid shopperonderzoek is duur en zeker in deze tijd worden beslissingen hierover al snel naar achteren geschoven.

Zijn er dan helemaal geen aanknopingspunten, die je kunt gebruiken om je shopper activiteiten doordachter in te steken? En minder afhankelijk te laten zijn van een leuk ideetje voor een boter-bij-de-vis activatie? Zeker wel. Hieronder zes tips, die iedere Shopper Marketeer eenvoudig in de praktijk kan brengen.

1. Help de shopper

Shoppers worden dagelijks geconfronteerd met honderden reclameboodschappen, die om aandacht schreeuwen. Vanuit al dat geweld selecteert hij vaak onbewust de boodschappen die hem helpen in het maken van keuzes. Wil hij bijvoorbeeld verantwoorder, maar weet hij niet hoe? Of zoekt hij variatie, maar kiest hij door onduidelijkheden in het schap toch steeds weer de veilige routine-oplossing? Denk daarom na over waar de shopper mee worstelt binnen een categorie of consumptiemoment. En maak dan vervolgens niet alleen duidelijk wat je aanbod is, maar ook wat hiervan het voordeel is voor de shopper. En dat gaat verder dan alleen een merknaam met een price-off. Want daarmee bereik je vooral shoppers die toch al naar je op zoek waren.

2. Denk na waar je de shopper instore kunt verrassen

Bij heel veel categorieën is het aantal shoppers, dat daadwerkelijk het schap bezoekt, verrassend laag. Simpelweg omdat de categorie niet op het boodschappenlijstje van de shopper staat. Natuurlijk is 2nd placement, in de vorm van een display, daarvoor een goede oplossing. En als je dan toch een display gaat plaatsen, denk dan na waar je hem neer wilt zetten. Wil je hem in een hotzone, waar vrijwel iedere shopper langsloopt maar waar vaak ook heel veel andere displays staan? Of liever bij een andere categorie, zoals koek bij de koffie? Of moet het toch de kassa zijn om zo optimaal op impuls in te spelen? Door hier vooraf over na te denken en te bespreken met de klant, kan het resultaat aanzienlijk worden verhoogd.

3. Bereik de shopper tijdens de hele journey

Als je, zoals eerder gezegd, hebt nagedacht over waar de shopper mee worstelt, is het vervolgens ook goed om na te denken hoe je de shopper kunt bereiken met jouw oplossing tijdens de hele shopper journey. Welke touchpoints, in en buiten de winkel, kunnen worden ingezet? Welke rol kunnen social media spelen? En zeker zo belangrijk: Hoe vul je de communicatie het beste in op de winkelvloer, online of bijvoorbeeld in een huis-aan-huis folder? Mogelijk heeft de shopper thuis in z’n luie stoel wat meer zin en tijd om wat langer stil te staan bij jouw oplossing. Terwijl hij onderweg of in de winkel hier veel minder voor openstaat. Door een geïntegreerde inzet van communicatiemiddelen, waarbij goed is nagedacht over de communicatieve, creatief verrassende invulling, wordt de kans een stuk groter dat de shopper zwicht voor jouw aanbod.

4. Zoek de samenwerking

Het is eerder gezegd: een shopper wordt het best bereikt door hem de oplossing te bieden waar hij, soms latent, naar zoekt. Als Shopper Marketeer is het uiteraard je doel om jouw merken en producten hiervoor onder de aandacht te krijgen. Maar lang niet altijd kun je de shopper op die manier de complete oplossing bieden. Op een ontbijtcracker hoort nu eenmaal ook beleg. Denk daarom na hoe je met andere aanbieders hierin kunt samenwerken. Met welke aanbieders kun je jouw oplossing compleet, en daardoor een stuk aantrekkelijker voor de shopper, maken? Samen bereik je vaak meer dan alleen. En dat is goed voor fabrikant, retailer én shopper.

En dat tot slot nog twee praktische tips:

5. Spreek de shopper rechtstreeks aan

De term zegt het al: met shoppercommunicatie willen we communiceren met shoppers. Dat bereik je het beste door met de shopper een soort dialoog aan te gaan. Een goede truc hiervoor is om de kopregel op de uiting in een vraag-vorm te schrijven. Want dan nodig je de shopper uit om hierop te reageren. En als hij dat dan doet door jouw product te kopen, is het doel bereikt.

6. Beperk het aantal aandachtvragers

Ik merkte al eerder op, dat de shopper dagelijks wordt geconfronteerd met heel veel uitingen. En als die uitingen dan ook nog eens heel veel aandachtvragende elementen bevat, dreigt hij al snel af te halen. Te veel prikkels. Dus beperk het aantal teksten, foto’s, logo’s en wat je zoal denkt nodig te hebben, zoveel mogelijk. Per uiting maximaal 5 verschillende. En liever minder.

Aan de hand van deze tips kan iedere Shopper Marketeer op basis van goed en logisch nadenken een slag maken in de effectiviteit van shopper activiteiten.

Nog meer lezen? Bekijk hier onze blogs.