nut van een frisse categorievisie etaleren

Nut van een frisse categorievisie etaleren

Gepubliceerd op 24 februari 2022

Category Management is naast E-Commerce ons snelst groeiende discipline. Het ontwikkelen van categorievisies is hier een belangrijk onderdeel van. Een sterke en verfrissende categorievisie is essentieel als je als goede gesprekspartner met category managers aan tafel wilt zitten. Maar wat maakt het hebben van een categorievisie zo belangrijk?

1. Categoriewaardige handelspartner

Het hebben van een categorievisie zorgt ervoor dat je je als leverancier categoriewaardig en objectief opstelt. Veel leveranciers leggen vaak de focus op hun eigen merk/producten, maar een handelspartner verwacht dat je met een bredere scope aan tafel zit, de ontwikkelingen goed kent en ook rekening houdt met zijn ambities en drijfveren.

2. Focus en sturing voor totaal commercie

Het hebben van een visie geeft focus en sturing voor de komende jaren. Door de categorievisie te ontwikkelen vanuit alle commerciële disciplines, wordt het een startpunt van een nieuwe werkwijze voor de gehele commerciële organisatie, zowel intern als extern. Een categorievisie hebben is geen doel op zich, maar een basis voor een gerichte, eenduidige werkwijze voor totaal commercie, op korte termijn en lange termijn.

3. Inzichten en kansen als richting

Het retaillandschap is volop in beweging en met de groei en opkomst van o.a. online, flitsbezorgers en nieuwe kanalen blijft de markt de komende jaren nog in ontwikkeling. Door je hierin te verdiepen en aanvullend onderzoek te doen waar nodig, krijg je een goed beeld van de inzichten en kansen binnen de categorie waarin je actief bent. Hiermee leg je een stevige basis voor een gevalideerde visie om samen met de handelspartner werk van te maken van duurzame groei.

4. Gezamenlijk groei drijven

In de categorievisie wordt er toegewerkt naar groeidrijvers. Deze zijn idealiter onderscheidend qua thematiek (noot: gemak en online zijn geen onderscheidende groeidrijvers), doelgericht qua resultaat en concreet qua actiepunten. Hierdoor ben je extra relevant voor de handelspartner, omdat je de groei van de categorie centraal stelt en niet jezelf. Immers, als de categorie groeit betekent dit vaak ook groei voor jouw merken en producten.

5. Actionable en inspiratievol toepassen naar de praktijk

De groeidrijvers bieden een mooie springplank om vanuit inzichten en kansen na te denken over concrete invulling in de praktijk. Daarbij is het aan te raden om zowel ideeën die op de korte termijn geïmplementeerd kunnen worden, als lange termijn-dromen vorm te geven. Zo kan er direct actie worden ondernomen om de categorie een stapje verder te brengen, maar nodig je de handelspartner ook uit om elkaar te blijven inspireren over het ultieme scenario.

6. Jaarrond communiceren

Top, je hebt een inhoudelijk sterk gevalideerde categorievisie op papier en hopelijk uitgewerkt naar een goed opgebouwd en creatief verrassend presentatiedocument. En nu? Wat ga je doen om intern te enthousiasmeren en ervoor te zorgen dat iedereen de visie omarmt? Wat ga je doen extern om de categorievisie op een waardevolle manier te presenteren aan en te blijven delen met handelspartners? Zorg ervoor dat de visie niet op de plank belandt, maar dat je hem het hele jaar door uitdraagt, tijdens gesprekken en tussen gesprekken door.

7. Sterk & strategisch samenwerken
Misschien wel het allerbelangrijkste, door het hebben van een categorievisie ben je een waardevolle partner voor de handelspartners. Is de category manager enthousiast over jouw plannen? Leg dit vast in een gezamenlijke strategische kalender en til je samenwerking naar een hoger niveau. Zo blijf je met elkaar in gesprek en grijp je op ieder contactmoment met elkaar terug naar de mooie en professionele basis die met de visie is gelegd.

 

Wil je zeker zijn dat jij het verschil gaat maken aan tafel? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Mail naar anita@cookscrossover.com of bel 06-46221011. Of kijk op onze website.

Nog meer lezen? Bekijk hier onze blogs.