marketing automation

waarom kiezen marketing en sales voor de
marketing automation aanpak van COOKS/GROUP7?

Van koude prospects naar warme relaties

Marketing Automation is het gebruikmaken van voornamelijk online middelen om klanten en prospects te benaderen met persoonlijke en steeds beter op hun wensen afgestemde content. Het doel van Marketing Automation is om van prospects klanten te maken en van klanten fans!

Met onze Marketing Automation aanpak zorgen we voor:

  • De juiste content, op het juiste moment, op de juiste plaats en naar de juiste persoon
  • Een unieke samenwerking tussen de disciplines Marketing, Sales en Productontwikkeling
  • Besparing van tijd en dus ook geld door (deels) geautomatiseerde marketingprocessen
  • Bereiken van meer klanten die normaal gesproken niet allemaal door het Field Sales kunnen worden bezocht
  • Effectieve sales gesprekken gericht op de inhoud, door in het voortraject alvast de juiste content te delen
  • Het bouwen, versterken en verrijken van je (klant)database 
  • Het zichtbaar, meetbaar en kwalificeerbaar maken van alle sales- en marketing activiteiten, wat leidt tot een verhoging van de Return on Investment (ROI)

Full service Marketing Automation aanpak

Wij hebben een Full service marketing automation aanpak ontwikkeld. De kracht zit hierbij in een unieke samenwerking met GROUP7, een bureau dat gespecialiseerd is in dataverzameling en -verrijking. Wij zorgen voor hierbij voor alle kanaal specifieke en relevante content (incl. het gehele sales proces en campagnes).

Stap 1: Inventarisatie

In deze fase legt COOKS het fundament voor een succesvolle Marketing Automation aanpak. COOKS brengt in overleg met alle betrokkenen de wensen, ambities en doelstellingen in kaart. Dit wordt gedaan aan de hand van vooraf toegestuurde (en bij voorkeur beantwoorde) vragen en het organiseren van een gezamenlijke werksessie. Hiermee wordt de basis gelegd voor de strategische aanpak.

Stap 2: Content en data strategie

Op basis van de input vanuit de werksessie ontwikkelen we een strategie, met aandacht voor:
Content: welke beslissers in welke fase van de customer journey en op basis van welke databronnen worden benaderd met welke type boodschappen.
Data: Digitale set-up voor het verkrijgen en verrijken van profile en -gedragsdata, gebaseerd op diverse overlegmomenten met verschillende stakeholders, waarin de mogelijkheden volledig in kaart zijn gebracht.

Het strategisch document wat ontwikkeld wordt geldt hierbij als blauwdruk voor eventueel andere segmenten.

Stap 3: Content- en middelenplan

Als de Content en data strategie zijn bepaald en vastliggen worden deze doorvertaald naar een concreet content- en middelenplan, uitgezet in de tijd. 

Onderdelen van het plan zijn de verschillende onderwerpen (bijv. producten, acties, bedrijfsinformatie), communicatie touchpoints (bijv. e-nieuwsbrieven, social media, postmailings, Fieldsales) en de uitwerking in middelen (bijv. handelspresentaties, wist je datjes, filmsposts, activaties).

Stap 4: Implementatie en evaluatie

COOKS helpt met het implementeren van de ontwikkelde plannen. Aan de hand van de vooraf vastgestelde KPI’s worden de resultaten geëvalueerd. Om succes te borgen en te blijven behalen, adviseert COOKS over de mogelijke vervolgstappen.