DANONE – STRATEGISCHE SESSIE

opdracht

Danone heeft COOKS gevraagd te ondersteunen bij een strategische sessie met 1 van hun belangrijkste handelspartners. COOKS heeft vervolgens ondersteuning gegeven bij de inhoudelijke invulling van de dag en het begeleiden van de sessie zelf.

inhoudelijke invulling van de dag

COOKS heeft, op basis van de ruwe agenda, Danone advies gegeven hoe de dag meer impact te geven. COOKS heeft een bijdrage geleverd door invulling te geven aan het delen van verrassende inzichten uit het buitenland, door het ontwikkelen van inhoudelijk en visuele sterke presentaties en door een video die op een speelse en professionele wijze de ambitie van Danone over de bühne heeft gebracht. De video was een mooie en prikkelende starter van de dag.

begeleiden van de strategische sessie

COOKS heeft de strategische sessie begeleid en vooral de brainstorm richting gegeven vanuit een beproefde methode. De brainstorm heeft veel waardevolle ideeën opgeleverd die direct ook werden geplot op relevantie en urgentie. Hiermee werd een mooie basis gelegd voor het invullen van de strategische agenda tussen Danone en de handelspartner.

resultaat

Met de sessie heeft Danone de strategische relevantie kunnen vergroten en de relatie met een groter team bij de handelspartner kunnen verstevigen. De ideeën bieden volop keuze om invulling te geven aan een gemeenschappelijke ambitie. Grow the flexitarian generation!

Klik hier voor het overzicht met alle cases.