JDE – ONTWIKKELING EN DOORVERTALING VISIE

opdracht

Vanuit de visie dat iedereen de koffie verdient waar hij van houdt, is Jacobs Douwe Egberts al meer dan 266 jaar de kampioen van de koffiedemocratie. Een koffie voor iedere kop is de belofte. Vandaag de dag is het koffie- en thee portfolio van JDE beschikbaar in meer dan 143 landen. Ieder land kent echter een eigen dynamiek en kansen. Vandaar dat JDE COOKS heeft ingeschakeld om vanuit een internationale consumentenstudie een slag naar een land- en klantrelevantie categorievisie.

aanpak

 

Door de uitkomsten van de internationale studie te combineren met inzichten over Nederlands shoppergedrag en de wensen & wakkerligpunten van retailers in Nederland werd een goed gevalideerde visie ontwikkeld. Deze visie is vervolgens vertaald naar een goed opgebouwd handelsverhaal met een duidelijke structuur en een goede balans tussen objectiviteit en commercialiteit. De sparringsessies met JDE maakten de visie breed gedragen en steeds scherper en relevanter.

 

categorievisie

 

Een visie wordt pas echt succesvol, als ook nagedacht wordt over de concrete doorvertaling op de winkelvloer en andere ‘points of shopper contact’. Vandaar dat per groeidrijvers de kansen zijn beschreven en concrete handreikingen werden gegeven hoe op deze kansen kan worden ingespeeld. Daarnaast is nagedacht over hoe aan de organisatie handvatten kunnen worden gegeven om met de visie te werken.

segmentvisie

 

Na het ontwikkelen van een categorieplan voor de totale categorie koffie en thee, was een visie per segment een gewenste vervolgstap. Van ieder segment zijn de relevante cijfers en insights in kaart gebracht en de kansen en uitdagingen geconcretiseerd en gevisualiseerd.

schapvisie

 

Vanuit de categorievisie is er een doorvertaling gemaakt naar een schapvisie om de shopper nog beter te helpen de perfecte kop koffie te vinden. Wederom voorzien van relevante argumentatie, waarbij ook shoppers zijn geïnterviewd om het verhaal nog beter te ondersteunen. Dit alles leidend tot een duidelijk stappenplan voor het perfecte schap en de juiste confrontatie van de shopper met de categorieën koffie en thee op de winkelvloer. Hierbij is niet alleen nagedacht over de huidige supermarkt, maar ook hoe koffie en thee in de supermarkt van de toekomst een waardevolle rol kunnen spelen.

resultaat


Tactische, klantspecifieke visies
die richting geven aan de operationele plannen van zowel marketing als sales. Voorzien van impactvolle visualisaties en infographics. Met de stijl van JDE als uitgangspunt, met meer verrassende en vernieuwende elementen.

Al met al dus een mooie combinatie van denken én doen.

Klik hier voor het overzicht met alle cases.