PERFETTI VAN MELLE – SHOPPER MARKETING PROFESSIONALISEREN VAN A TOT Z

opdracht:

Shopper Marketing is essentieel voor suikerwerk. De consument beslist in heel veel gevallen pas op de winkelvloer over de aankoop van snoep, kauwgom en drop. Perfetti Van Melle vroeg COOKS hen te helpen bij het professionaliseren van hun Shopper Marketing aanpak.

begonnen bij het fundament

Samen met Perfetti Van Melle hebben we heldere doelen opgesteld, het interne proces in kaart gebracht en nagedacht hoe dit verder te optimaliseren. Daarnaast hebben we eenduidige KPI’s gedefinieerd, waaraan een Shopper Activatie moet voldoen. Dit geeft duidelijkheid en structuur voor de gehele commerciële organisatie bij het indienen van wensen voor Shopper Activatie initiatieven.

shopper marketing visie

In de volgende stap hebben we de talrijke onderzoeken en inzichten, waarover Perfetti Van Melle beschikt, doorgespit. Op basis hiervan hebben we samen met Perfetti Van Melle een heldere Shopper Marketing visie ontwikkeld en zijn alle insights vastgelegd in een waardevol kennisdocument. Hierin zijn relevante en goed onderbouwde groeikansen voor suikerwerk gedefinieerd. Aan deze kansen zijn interessante momenten en zogenoemde communicatieschakelaars gekoppeld. Alles erop gericht om de communicatie richting de shopper relevant en effectief in te kunnen steken.

jaarrond shopperkalender

Als laatste stap voor de implementatie hebben we samen met Perfetti Van Melle een basis voor een jaarrond programma opgesteld met een shopperkalender voor 2021. De kalender is ingevuld vanuit de triple win in Shopper marketing:

  1. Win voor de retailer – is er potentie voor extra volume?
  2. Win voor de shopper –  welke shopperbehoefte vullen we in?
  3. Win voor Perfetti Van Melle – welke belangrijke (re)launches of momenten worden er ondersteund?

Dit zorgt ervoor dat de redenen en doelstellingen helder zijn, zowel intern als extern. Het kennisdocument wordt als vertrekpunt gebruikt en de kalender geeft structuur en overzicht.

ontwikkeling van concepten

Op basis van alle inzichten, kansen en richtlijnen hebben we verschillende concepten ontwikkeld. Alle activatievoorstellen die we ontwikkelen, werken we uit op basis van alle kansen en inzichten. Zo spreken we de shopper direct en vragend aan met een creatieve uiting en compacte, pakkende copy. Op deze manier worden activatie en communicatie beter gefundeerd opgesteld, wat leidt tot betere resultaten.

Klik hier voor het overzicht met alle cases.