WHY FIT IN, WHEN YOU CAN STAND OUT!

WIJ ZIJN CREATIVE CONSULTANTS, DIE BRUGGEN BOUWEN TUSSEN DENKEN EN DOEN. COOKS IS DÉ SPECIALIST IN TRADE MARKETING MET EEN FOCUS OP SALES ENABLEMENT, CATEGORY MANAGEMENT EN SHOPPER MARKETING. ZO HELPEN WE VERKOOP VERKOPEN MET INHOUDELIJK STERKE EN VISUEEL IMPACTVOLLE MIDDELEN. TIJDENS GESPREKKEN EN TUSSEN GESPREKKEN DOOR. ZO MAKEN WE VAN HANDELSRELATIES PARTNERS MET KLANTRELEVANTE VISIES EN VERTALEN DEZE DOOR NAAR DE PRAKTIJK. EN, MAKEN WE VAN SHOPPERS KOPERS MET EEN DOORDACHTE AANPAK EN IMPACTVOLLE CREATIES, ZOWEL OFFLINE ALS ONLINE.

wat maken we?

Ferrero – commercial ads

Compact, relevant and striking!

>>

Hero – frozen fresh baby snacks

Introduction from a central theme.

>>

wat doen we op het gebied van

voor wie?

wij zijn champagne met bitterballen.

Bij ons moet het bruisen. Maar wel met de voeten op de grond.