DE AMERSFOORTSE – GESPREKSONDERSTEUNER ADVISEURS

Opdracht

De rechten en plichten van werkgevers jegens zieke medewerkers veranderen. De Amersfoortse wil de assurantieadviseurs ondersteunen om de impact van deze wijzigingen goed uit te leggen aan ondernemers. Maar hoe?

COOKS ontwikkelde een gesprekstool, die een scala aan relevante informatie bevat over de financiële risico’s, die een werkgever én een werknemer lopen als deze binnen de huidige wet niet goed zijn afgedekt. Inclusief rekentools, die de cijfers op maat inzichtelijk maken. En uiteraard met de oplossingen van De Amersfoortse.