LAMB WESTON / MEIJER – IMPLEMENTATIE VAN CATEGORY MANAGEMENT

vraag aan cooks:

Hoe kunnen we Category Management integreren in de samenwerking met onze
retailer- en foodservice partners, én in onze bestaande organisatie?

aanpak

COOKS ontwikkelde een proces voor interne implementatie:

Proces en planning + interne betrokkenheid
Samen met de client ontwikkelde COOKS een plan van aanpak om de
interne stakeholders te involveren en een pilot te plannen met 2 klanten.

Bepalen startpunten + verzamelen insights
Het proces werd gestart door de ambities van zowel leverancier als handelsrelatie
inzichtelijk te maken. Aanvullend werd desk- & fieldresearch uitgevoerd, gebaseerd op
vastgestelde doelstellingen en gaps.

Ontwikkelen verhaallijn + look&feel
De content werd doorvertaald naar een professionele en werkbare salestool

  • Sterke communicatiestructuur
  • Krachtige en dynamische beelden
  • Efficiëntie door retail en foodservice te combineren
  • Geconcretiseerd met resultaatgerichte en verrassende tactieken

Betrekken commercie & organisatie
Sleutel tot succes: involveren en committeren!

  •  De diverse commerciële stakeholders werden betrokken bij de ontwikkeling, waardoor commitment ontstaat
  • Een programma werd ontwikkeld om op lange termijn CatMan te borgen

resultaat

  • De werkwijze van de organisatie is aan het veranderen, van marketing tot NPD tot sales
  • Lamb Weston werd gevraagd als partner in menu-ontwikkeling, met als bijkomend effect
    nieuwe productopnames

wat zegt de klant?

‘Denken vanuit Category
Management 
heeft de werkwijze
van
het bedrijf opgeschud’

‘Sinds de invoering van de
categorieplannen gaan de gesprekken
met handelspartners over
wezenlijk andere onderwerpen

Klik hier voor het overzicht met alle cases.