SPADEL – INSPIRATIEPLATFORM

Opdracht

Ontwikkel een aanpak waarmee Spa horecaondernemers inspireert om nieuwe omzetkansen te creëren met mineraalwater. Immers, door anders te denken over ‘water in de horeca’ kan het rendement van deze categorie sterk worden verhoogd.

Onder het thema ‘Bringing new dimensions to the world of water’ werden tijdens events nieuwe waterconcepten gepresenteerd. Met de geïnteresseerden zijn vervolgens workshops georganiseerd waarmee aan het conceptdenken verder inhoud werd gegeven.