Jaarrond aanpak

Jaarrond aanpak

Voor nog meer kwalitatieve contacten met je klant

De beschikbare tijd bij retailers is schaars. Hoe kunnen we retailers, tijdens gesprekken en tussen gesprekken door, nog meer voor ons winnen en verkoopkansen vergroten?

Met onze Jaarrond Aanpak biedt COOKS een oplossing voor uitgebalanceerde communicatie, specifiek gericht op (food)retailers.

Met een Jaarrond Aanpak wordt gewerkt aan:

 • Meer impact in handelscommunicatie door een multi-media aanpak waarin boodschappen perfect op elkaar worden afgestemd.
 • Succesvoller introduceren van NPD’s door de communicatie af te stemmen op het totale verkoopproces.
 • Het delen van successen, initiatieven en insights waarmee de categorie verder wordt versterkt.
 • Meer regie over de beeldvorming van jouw bedrijf bij retailers.
 • Het claimen van Thought Leadership in de categorie.
 • Meer contactmomenten bij meer doelgroepen.

Hoe ontwikkelen we een Jaarrond Aanpak?

Stap 1: Inventarisatie van huidige en gewenste situatie

In een sessie met Management, Trade Marketing en Sales wordt geïnventariseerd:

 • Wat de huidige positie is van de fabrikant bij de verschillende retailers. Waar nodig wordt dit op basis van onderzoek verder gevalideerd.
 • Welke rol de fabrikant wil spelen bij retailers (marktbreed én klantspecifiek).
 • Hoe deze rol concreet kan worden ingevuld, wat nu al wordt gedaan en wat eventueel haalbaar is op korte en langere termijn.
Stap 2: Ontwikkelen Message House als fundament

Het is heel gebruikelijk om voor merken een duidelijke positionering te ontwikkelen. Maar, gek genoeg is het minder gebruikelijk om dit ook te doen voor het bedrijf achter het merk/de merken. Terwijl het juist zo belangrijk is om te definiëren wat de fabrikant onderscheidt van andere aanbieders in dezelfde categorie.In een Message House leggen we vast:

 • Wat de centrale belofte is van de fabrikant richting retailers.
 • Op basis van welke pijlers deze belofte wordt waargemaakt.
 • Hoe de fabrikant bekend wil staan bij de retailers (positionering en merkwaarden)

Het Message House geeft richting aan de totale werkwijze van de fabrikant richting retailers en vormt daarmee een onmisbare basis voor een Jaarrond Aanpak.

Stap 3: Inventarisatie beschikbare communicatiemiddelen

Mogelijke communicatiemiddelen zijn ondermeer:

 •  Paid publicity in vakbladen of op vaksites
 • Free of earned publicity in vakbladen/vaksites
 • E-nieuwsbrieven
 • Kennis/inspiratiesessies
 • Externe top2tops/jaargesprekken
 • DM’s
 • Social trade communicatie (LinkedIn, Facebook, …)
 • Magazines
 • Netwerkevents
Stap 4: Inventarisatie onderwerpen

Richtinggevend voor de ontwikkeling van de kalender zijn:

 • De marketingplannen; wanneer worden welke producten geïntroduceerd en/of geactiveerd.
 • De categorieplannen; wat zijn de doelstellingen, inclusief kansen en obstakels.
 • De saleskalender; wanneer vinden welk type gesprekken plaats met welk gespreksdoel.
 • De salesplannen; wat zijn de doelstellingen per retailer, inclusief kansen en obstakels.
Stap 5: Opzet contentkalender
Op basis van de inventarisatie van communicatiemiddelen en onderwerpen wordt een compleet uitgewerkte contentkalender opgezet. Hierin staat per periode, per onderwerp en per middel de concrete boodschap vermeld. Deze kalender wordt verder concreet gemaakt met vernieuwende ideeën in vorm en in media-inzet, om zo aandacht te blijven trekken.

Stap 6: Contentcreatie en implementatie

Op basis van de contentkalender ondersteunt COOKS in het verzorgen van klantrelevante en creatief onderscheidende communicatie, zoals handelsadvertenties, trade stories, e-nieuwsbrieven, social blogs, uitnodigingen en invulling events, enzovoort.

Voor executie bieden we tevens een Asset Box aan, waarmee het jaarrond plan door de klant zelf geïmplementeerd kan worden.

Hieronder zie je een voorbeeld hoe je met een eenvoudige video inzichten uit de categorievisie top-of-mind- kunt houden.

Benieuwd wat wij jaarrond voor jou kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op met Anita voor een kennismakingsgesprek.
anita@cookscrossover.com / 078-6133000

Lees hier onze blog over jaarrond.